Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Y%S ,xldj iy nx.a,dfoaYh w;r ;r. 2 lska iukaú; fgiaÜ l%slÜ ;r.dj,sh i|yd rx.k fyar;af.a kdhl;ajfhka hq;a Y%S ,xld ixÑ;h kï lr we;s w;r wdrïNl ms;slre fl!Id,a is,ajd lKavdhfuka bj;alr ;sfí'

fï wkqj ixÑ;hg wdrïNl ms;slrejka f,i Èuq;a lreKdr;ak" ksfrdaIka Èlaje,a, yd Wmq,a ;rx. kïlr ;sfí' miq.sh ol=Kq wm%sld ixpdrfha§ wid¾:l ùu ksid wjika tlaÈk ;r. lsysmh yd ´iag%ේ,shdkq 20)20 ;r.dj,sfhka bj;a l< ÈfkaIa pkaÈud,a h<s;a lKavdhug kï lr ;sîu úfYaI;ajhls'


Y%S ,xld ms‍f,a ms;slrejka f,i Èuq;a lreKdr;ak" Èlaje,a," l=i,a fukaäia" ÈfkaIa pkaÈud,a" Okxch o is,ajd" Wmq,a ;rx. yd wfia, .=Kr;ak kï lr ;sfnk w;r fõ.mkaÿ hjkakka f,i iqrx. ,laud,a" ,ysre l=udr" kqjka m%§ma yd úl=ï ixch kï lr we;' ÿIauka; pór bj;a lr ;sfí' oÛmkaÿ hjkakka f,i rx.k fyar;a" È,arejka fmf¾rd" u,skao mqIaml=udr iy ,laIdka i|lekao kï lr ;sfí'

Y%S ,xldj yd nx.a,dfoaYh w;r m<uq fgiaÜ ;r.h ,nk 7od .d,a, cd;Hka;r l%slÜ l%Svdx.Kfha§ wdrïN ùug kshñ;h'

Y%S ,xld fgiaÜ ixÑ;h

rx.k fyar;a ^kdhl&
ksfrdaIka Èlaje,a,
Èuq;a lreKdr;ak
l=i,a fukaäia
ÈfkaIa pkaÈud,a
Okxch o is,ajd
Wmq,a ;rx.
wfia, .=Kr;ak
u,skao mqIaml=udr
È,arejka fmf¾rd
kqjka m%§ma
,ysre l=udr
iqrx. ,laud,a
úl=ï ixch
,laIdka i|leka

fï w;r j;auka nx.a,dfoaY lKavdhu w;aoelSï msß l%Svlhskaf.ka iukaú; fyd| lKavdhula nj;a Tjqkaf.ka t,a, jk wNsfhda.hg uqyqK §ug ;u ms, iQodkï nj;a Y%S ,xld fgiaÜ kdhl rx.k fyar;a Bfha ^28& meje;s udOH yuqfõ§ i|yka lr isáfhah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY