Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fld<U úYajúoHd,hSh Ydia‌;% mSGfha m<uq jir yer fiiq ishÆu jirj, isiqkag kej; oekqï fok;=re úYajúoHd,hg meñ”u ;ykï lsÍug mßmd,k wxY mshjr f.k we;'

isiqka fomsßila‌ w;r ls;Hd.dr fkajdisld.drfha fmf¾od ^08 jeksod& rd;%sfha we;sjQ .egqñka miqj mßmd,k wxY fuu mshjr f.k ;sfí' fmf¾od rd;%S y;g muK we;sjQ fuu .egqu iu:hg m;a lrk úg w¿hu tl muK ù we;s w;r ta i|yd fmd,sish o le|jd ;sìKs' 

.egqu Woa.; ùfuka miq fkajdisld.drfhka bj;a jk f,ig l< oekqï§u isiqka fkdi,ld yeÍu ksid fmd,sish le|ùug isÿjQ nj úYajúoHd,fha fcHIaG ks,Odßfhla‌ mejiSh' foaYmd,k m%Yakhla‌ u; .egqu yg f.k we;ehs lS tu ks,Odßhd tÈk rd;%sfhau nia‌ r: f.kajd isiqka wdrla‍Id iys;j msg;a lsÍug fmd,sish mshjr .;a njo i|yka lf<ah'

úYajúoHd,hg meñ”u ;ykï lr we;s isiqkag fkajdisld.drhkays /£ isàu o ;ykï lr we;' isoaêh ms<sn| úYajúoHd,h uQ,sl úu¾Yk mj;ajñka isáhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY