Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Y%S ,xld .=jka yuqodfõ wNsudkj;a 66 jeks ixj;airh wog ^02 jeksod& fh§ we;'

~iqrlsuq ,lUr~ WoD; mdGh lr .ksñka mqrd jir 66 la‌ ;u fufyjr ud;DNQñhg ksis whqßka bgq lsÍug Y%S ,xld .=jka yuqodj iu;a ù ;sfí'


.=jka yuqodm;s thd¾ ud¾I,a lms, chïm;S uy;df.a uÛfmkaùu u; fï ksñ;af;ka r;au,dk .=jka yuqod l|jqre mßY%h flakao% lrf.k fyg ^03 jeksod& isg 05 jeksod ola‌jd .=jka yuqod m%o¾Ykhla‌ iy ieKfl<shla‌ ixúOdkh lr we;'

fuu ieKfl<sfha§ .=jka yuqodj i;= yelshdjka iy ola‍I;djka cd;sl yd cd;Hka;r jYfhka jeo.;a jk wdldrh m%o¾Ykh lsÍug ie,iqï lr ;sfí'

fuhg iu.dój uyck;dj fjkqfjka yÈis wdmod ;;a;ajhkays§ yd ia‌jNdúl jHikhkays§ .=jka yuqodj l%shdlr lr we;s wdldrh kso¾Ykd;aulj fmkaùug o lghq;= fhdod we;'

.=jka hdkd" .=jka lrKï" merIqÜ‌" frðfïka;= úfYaI n<ldh úiska bÈßm;a lrkq ,nk f.dvìï igka" .=jka iqkL" ;+¾h jdok yd irU" ixia‌lD;sl ixo¾Ykj,ska iukaú; m%o¾Ykh iy ieKfl<sh tu Èkj, iji 2'30 isg rd;%S 11 ola‌jd meje;afjhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY