Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

miq.sh jif¾ ^2016& ud¾. ßh wk;=re úYaf,aIKh lsÍfï§ udrl ßh wk;=re ;sia‌wgoyia‌ kjishmkia‌folla‌ ^38"952& isÿ ù we;s nj;a" tu jif¾ isÿ jQ udrl ßh wk;=ßj,ska mqoa.,hka 2961 fokl= ureuqjg m;a ù we;s nj;a" ud¾. wdrla‍Idj ms<sn| cd;sl iNdfõ iNdm;s ffjoH isisr fldaodf.dv uy;d mejeiSh'
h;=remeÈ fya;=fjka isÿ jQ udrl ßh wk;=re m%udKh 1172 la‌ ù we;s nj;a" thska 1219 fokl= ñhf.dia‌ we;s nj;a iNdm;sjrhd lSh' óg wu;rj miq.sh jif¾ isÿ jQ ßh wk;=rej,ska ñh.sh wh w;f¾ mÈlhka 865 fokl=o" miqmeÈlrejka 207 fokl= o" ßhEÿrka 240 fokl= o" u.Ska 457 fokl= o" mdmeÈlrejka 245 fofkl= o ñhf.dia‌ we;ehs o fyf;u lSh'
óg wu;rj miq.sh jif¾ isÿ jQ ßh wk;=rej,ska mqoa.,hka 8518 fofkl= nrm;< ;=jd, ,nd we;ehs o iNdm;sjrhd i|yka lr isáfhah' Èfkka Èk ßh wk;=rej,ska ñhhk yd wdndê; jk ixLHdj by< uggul mj;sk nj o fyf;u lSh'
fï jk úg hdmkh Èia‌;%sla‌lh ;=< o by< wk;=re ixLHdjla‌ jd¾;d ù we;s ksid ud¾. wdrla‍Idj ms<sn| cd;sl iNdfõ iNdm;s ffjoH isisr fldaodf.dv uy;df.a Wmfoia‌ u; hdmkh Èia‌;%sla‌lh mqrd úúO uÜ‌gfï lKa‌vdhï oekqj;a lsÍfï jevigykla‌ /ila‌ miq.shod wdrïN lrkq ,eîh'
tys§ hdmkh m%foaYfha mdi,a isiqka oekqj;a lsÍu" ßhEÿrka oekqj;a lsÍu" mÈl fõÈldj m%fhdackhg .kakd mÈlhka oekqj;a lsÍu" mdmeÈlrejka oekqj;a lsÍu" mdmeÈj, mrdj¾;l wdrla‍Is; ia‌ál¾ we,ùu hkd§ lghq;= ud¾. wdrla‍Idj ms<sn| cd;sl iNdj u.ska isÿ lrkq ,eîh' r:jdyk wdf,dal ix{d mqjre ia‌:dmkh lsÍu ms<sn| ud¾. ixj¾Ok wêldßh oekqj;a lsÍfï wjYH;dj mek keÛS we;s w;r" tu ld¾hh bla‌ukska bgq lsÍug ;u iNdj lghq;= lrk nj o iNdm;sjrhd ;jÿrg;a lshd isáfhah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY