Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

l,ska tlÛ jQ wdldrhg udisl ys,õ §ukdj jeä lsÍug wdKa‌vqj mshjr fkd.kafka kï ,nk 15 jeksod isg wLKa‌v jevj¾ckhla‌ wdrïN lsÍug wka;¾ úYajúoHd, jD;a;Sh iñ;s taldnoaO lñgqj ;SrKh lr we;'

fuu §ukdj jeälrk f,i b,a,ñka wkOHhk ld¾h uKa‌v, idudðlfhda wo ^07 jeksod& tla‌ Èk jev j¾ckhla‌ mj;ajk w;r oyj,a 12 g fld<U§ Woaf>daIKhla‌ meje;aùugo ie,iqï lr ;sfí'

wkOHhk ld¾h uKa‌v, b,a,Su bgqlsÍu i|yd wdKa‌vqj lghq;= fkdlrkafka kï bÈßfha§ ;u ix.ufha iydh o Tjqkag ,nd fok nj úYajúoHd, úOdhl ks,OdÍkaf.a ix.ufha f,alï mS' tï' tia‌' nKa‌vdr uy;d ,Èjhsk,g Bfha ^06 jeksod& mejiSh'

úYajúoHd,j, ody;r oyila‌ muK jk wkOHhk fiajlhka wo j¾ckhg tla‌jk w;r Tjqka b,a,d isákafka oekg udisl jegqfmka isshhg 20 la‌ jk ys,õ §ukdj jeä lrk f,ih'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY