Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS


;reK ;reKshka 7"000lg /lshd ,nd fok kj l¾udka; Yd,djla fld.a., ksoyia fjf<| l,d‍mfha§ w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d w;ska wo isÿ  flf¾'


ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak ue;s;=udf.a foj¾I mQ¾K moúm%dma;shg iu.dój fuu l¾udka; Yd,dj újD; flfrk w;r taàÔ yEkaâ flhd¾ fm!oa.,sl iud.ug wh;a fuu l¾udka; Yd,dj uÛska w;ajeiqï ksIamdokh lsÍug wfmalaIs;h'

fldla., ksoyia fjf<| l,dm mßY%fha wlalr 12l NQñ m%udKhl fuu l¾udka; Yd,dj bÈlr ;sfí'

1994 jif¾ cqks 14 jk Èk w.%dud;H rks,a úl%uisy uy;d tl< l¾udk;a ixj¾Ok wud;Hjrhd jYfhka fld.a., ksoyia wdfhdack m%j¾Ok l,dmh újD; l< w;r tu l,dmfha wjika jHdmD;sh f,i fuu w;ajeiqï l¾udka; Yd,dj b;sydihg tla fjhs'

fuu wjia:djg Y%S ,xldfõ n%s;dkH uyflduidßia f–ïia veßia" md¾,sfïka;= m%;sixialrK yd ckudOH wud;H .hka; lreKd;s,l" LKsc f;,a iïm;a ixj¾Ok wud;H pkaÈu ùrlafldä hk uy;ajreka o fuu wjia:djg iyNd.s ùug kshñ;h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY