Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS


mdma jykafia j;sldkq foaj fufyfha§ mji;s


k;a;f,ys ienE w¾:h f,!lsl iem; .s,ajd úkdY lr oud we;ehs j;sldkqfõ iqúfYaI foajfufyh mj;ajñka w;sW;=ï m<uqjk ‍*%ekaisia mdma jykafia m%ldY l<y'

oeä wdrlaIdj uOHfha j;sldkqfõ Ydka; mS;r neis,sldfõ meje;s tu ft;sydisl foajfufyfha§ f,dalh uqyqK fok l=i.skak" ixl%uKsl udj;aj, we;sjk wk;=re yd isßhdfõ fndaïn msmsÍï ms<sn|jo Wkajykafia i|yka l<y' ;%ia;jd§ m%ydrhka ms<sn|j we;s wk;=re yeÛùï ksid wdrlaIl úêúOdk ;r lr ;snQ neis,sldjg we;=¿k yeuflfkl=gu mÍlaIK fodrgq u.ska we;=¿ùug isÿúh'

fhaiqia l%sia;=ka jykafiaf.a Wm; isyslrk mQcdj,ska m%Odku lghq;a; f,i ie<flk fï mQcdjg k;a;,a Èk uOHyakfha§ isÿflf¾' mdma jykafiaf.a wdYs¾jdoho we;=<;a fõ'

jHdc;ajh u.ska úysfok t<sfhka foúhka jykafiaf.a wdf,dalh fijKe,a,la njg m;aflfrk hq.hl wm Ôj;ajk nj mejiQ Wka jykafia wm ;Hd. wfmalaId lrkq ,nkafka wdka;sl njg m;a l< ck;dj flfrys Wkkaÿjla fkdoelajñka hehso fmkajd ÿkay'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY