Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

furg úoHq;a ikaksfõok b;sydifha m%:u j;djg by<u meyeÈ,s;dj iys; rEmjdyskS ueÈßh iajdëk rEmjdyskS mßY%fha § w.%dud;H rks,a úl%uisxy w;ska Bfha ^30& újD; l<d'

iure M,lh újD; lsÍfuka wk;=rej *q,a tÉ ã ueÈß ixlS¾Kfha md,l ueÈßh fj; w.%dud;Hjrhd furg rEmjdyskS b;sydihg kj msgqjla tlalrñka tu ueÈß ixlS¾Kh újD; l<d' wfma rfÜ rEmjdyskS b;sydifha *q,a tÉ ã rEmjdyskS ueÈßhl isg f.k wd m<uq jevigykg w.%dud;Hjrhd tlajqfha bka wk;=rejhs'

w.%dud;Hjrhdf.a iïuqL idlÉPdfjka wk;=rej *q,a tÉ ã ueÈßfha isg .dhl .dhsldjka /ilf.a iyNd.S;ajfhka ix.S;uh jevigyk úldYh flreKd' *q,a tÉ ã rEmjdyskS ueÈßhla furg kd,sldjla ;=< wdrïN l< m<uq wjia:dj fuhhs' jir 37l iajdêk rEmjdysks b;sydih ;=<o fuh fkdueflk w;aoelSula njg m;ajqKd' furg rEmjdysks l,dfõ uyf.or jk iajdëk rEmjdysksh újD; l< fuu *q,a tÉ ã ueÈßh wdh;kfha bxðfkarejkaf.a mQ¾K odhl;ajfhka bÈlr ;sîuo úfYaI;ajhls' j¾. wä 2600l úYd,;ajhlska hq;a *q,a tÉ ã fyj;a mQ¾K wê úia;D; ueÈßh iïmQ¾Kfhkau iajhxl%Sh wdf,dallrK moaO;shlska iukaú;hs'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY