Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

yïnkaf;dg Èia;%slalfha m%foaY lsysmhlgu mj;sk kshx ;;ajh yd jk i;=kaf.a kscìï f,i mej;s le,E iS.% f,i fy<s fmfy<s lsßu ksid jk w,ska .ï jeÈug mgkaf.k we;ehs ck;dj mji;s'

fuf;la l,la jk w,ska ðj;a jq le,E fldgia úúO cdjdrï lrejkaf.a .%yKhg ,la úu ksid jk w,skag Ôj;a úug m%udKj;a bv lv wysñù f.dia ;sfí'tfukau le,E no m%foaY úúO ixj¾Ok lghq;= ioyd hehs mjiñka uyd mßudK f,i fy<s fmfy<s lsßu;a ksid lE,E ;=< mej;s c, fmdaIl m%foaY yd wjg jeõ /ilau isÈ hdfï ;¾ckhg uqyqK md ;sfí'fï fya;=j ksid jk w,ska megjqkao iu. rxpq msáka .ïudk j,g c,h yd wdydr fidhd meñ‚u fï Èkj, iq<N oiqkla ú ;sfí'


fuf,i jk w,ska rxpq msáka .ï je§u ksid .ï jeishkaf.a Ôú; j,go oeä ;¾ckhla t,a,ú ;sfí'.ï jeishka fmkajd fokafka ixj¾Ok lghq;= j,g wu;rj ixj¾Ok lghq;= j,g uqjdú úúO msßia le,e uyd mßudK f,i fy<s lr j.d lghq;= isÿ lrk njhs'fï iïnkaOfhka j.lsjhq;= wxY flf;l=;a oeKqj;a l<o fuf;la Bg ksis úiÿula fkd,enqKq njo .ïjeishka mji;s'

cdhdrEmfha oelafjkafka 27 Èk iqßhjej l=vdbÈjejg j;=r fidhd meñ‚ jk w,s rxpqjls'.ï jeishka mejiqfõ Èkm;du iji my muK jk úg fuf,i jk w,ska rxpq msáka j;=r fidhd jejg meñfKk njhs'fï iïnkaOfhka wm l< úuiSulÈ jkÔù ks<Odßfhl= mejiqfõ fï Èkj, yïnkaf;dg m%foaY lsysmhlgu jk w,s ;¾ck W.% f,i mj;sk nj;a yels Wmßu wdldrfhka ck;djf.a wdrlaIdj fjkqfjka jk Ôú ks<OdÍka lghq;= lrk nj;ah'úúO foaYmd,{hskaf.ao iydh we;sj úúO msßia uyd mßudk f,i le,e fy<s lsÍu ksid;a"jk w,ska ioyd ðj;a úug ;snQ le,E uyd mßudK f,i fy<s fmfy<s lr úúO ixj¾Ok lghq;= isÿ lsßu;a ksid jk w,ska jeä jYfhka .ï jeÈug mgka f.k we;s njhs jk Ôù m%ldYlhd jeäÿrg;a mejiqfõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY